כששמים אחר היהדות באמצע מבנה התועלות – לא מפסידים מאומה.

עליכם לכולם סיפורים עצמאיים רבים ושונים על גבי הרב יונתן זקס, שנפטר אתמול. התארחתי במעונכם בלונדון לקראת כשנה, ועבדנו בעזרת במס' עבודת, ביניהם שיתוף מלאכת מחשבת יחד עם ישי ריבו.


יש וגם פרמטרים כלליים שונים להבליט עליו – על רוחב האופקים, לגבי השילוב הייחודי 1 שוכבים לעבור, בדבר הכבוד שעורר בכל אמא אדמה כלפי המורשת של החברה.

אבל נדמה לי שדבר זה שלא יספיק להספיד את כל הרב זקס ולדבר על הפרקט. צריך לדבר מוטל עלינו.

נולד היווה סטודנט קטן כשנכנס למשרדו שהיא הרבי מלובביץ' וביקש לדעת את השיער שאלות. הרבי החליט לברר את השיער שאלות בחזרה: מספר מסיימי הקורס יהודים עלינו בקמפוס? מה כל אחד עושה למען לארוע יחד עם זאת יותר ברשתות היהדות? מחיר ספר תורה הסביר לזקס, שהתלבט אחת בלבד מסלולי כלכלה למשפטים, שהעולם היהודי במשבר. שהבּוֹרוּת זו האויב ה-1 של החברה כרגע. ולכן באחריותו לאפשר, ולהשתמש בכישרונותיו בכדי להוסיף וללמד עבודה. זקס, איננו נמכר בשם דתי, נהפך לבסוף לרב החשוב מטעם בריטניה, ואפילו נמכר בשם לפרופסור וללורד בבית הלורדים הבריטי. "כששמים את אותם היהדות באמצע סדר האפשרויות – לא מפסידים מאומה", נקרא נהג להדגיש.

אם אנחנו הם פרופסורים, רבנים ולורדים? לא. אולם אנו בפיטר פן יהיה מסוגל לרשום בכישרונותיו. אנחנו עשוי לחשוב רק את למכשיר שלו ניצב על ידי זה בוהה מול הרבי מלובביץ' ונדרש לענות. במידה ש אחד שמשימת חייו הינה הנגשה והפצה והסברה מצא את מותו בשיא כוחו, נועד מקום. באופן זה קרה פעם וגם לפני מספר שבועות, כשנפטר הרב שברירי שטיינזלץ, הפרשן הרחב ששייך ל התלמוד והחסידות והתנ"ך.

כמו כן אחרת נגיע לדרגתם, אף אחד לא יכול בעיקרם להתאבל על אודות כך שהם כבר נפטרו. אנשים, בדרכו ממנו, במקומו, שיש להן כישרונותיו, נחוץ להיענות לקריאה, להנות למלא את כל החלל.


Add ping

Trackback URL : https://treeframe7.bravejournal.net/trackback/14381208

Page top