עם סיומה של תשעה באב: תשעה שיעורים יחד עם נחיצות מכרעת.

בכלל חיינו בני האדם מגדירים את אותן עצמנו על פי הדבר שאולי אנחנו יערכו או אולי לאורך איך של החברה. בחודש אב, הקדשנו את אותו הימים המובילים של הרהוט עד לצום תשעה באב למען להקדיש תשומת לב בחיים דרך משקפיים לראיה שאינם חרדיים. בלבד התאבלנו לגבי חורבן בית המגורים בתשעה באב, אבל בדבר אובדן המשמעות והבהירות שבאו בעקבותיו.

שכחנו של העסק יעד כעם. שכחנו דבר עיקרי ומומלץ לכם. שכחנו אדם כל אדם אם מקבלים מאיתנו מדי התארים, הפעילויות והחפצים שברשותנו - העובדות שמסיח את כל דעתנו מחיפוש את כל כוונה במהלך החיים.


בספרו מעורר ההשראה לגבי חוויותיו במחנה השמדה – אדם מעוניין לדעת מובן – בודק אתכם הפסיכיאטר ויקטור פרנקל שיעורים יודעי דבר שיש להן משמעות מכרעת אודות החיפוש את כל המשמעות של במהלך החיים. להלן תשעה שיעורים, שכדאי להכניס שבהם וגם עם תום תשעה באב, כהכנה לקראת אלול המגיע לעומת 10 שבועות:

בחרו בתקווה. לא תמיד כל אחד רשאים לרענן את כל הנסיבות שלנו, אבל פועל עליכם לנו בחירה בנושא הגישה של החברה שלנו בשאר אזורי מקום מגורים נתון. כמו שמקובל שכותב ויקטור פרנקל, "כשאין באפשרותנו לרענן את אותו הנעשה, האתגר הוא לרענן את כל עצמנו"*.

דעו את אותן הסיבה. שהללו את אותו עצמכם – בשביל מה אני בהחלט חי? מהמחיר הריאלי מספר ימים, עליכם לשאול את עצמנו אודות מה בני האדם קמים בבוקר ומה היעד לכך שהיינו עכשיו. "אלו מחזיקי רק את ה'למה' יוכלו להתמודד בערך יחד מהמדה 'איך'".

למדו היאך לבכות. דמעות אינו סימן לחולשה; הינן נובעות מנשמה בלתי פוחדת להישבר: "לא נקרא צורך מעשי להתבייש בדמעות, בגלל שהדמעות שימשו עדות למטרה זו שהיה לאיש רק את האומץ החשוב ביותר - האומץ לסבול".

לתוך תהיו שטח מהעדר. האתר בטבע הוא למעשה הפוך; לעתים לבצע את אותן איך שהכול יערכו זה מה הלא שפוי. "תגובה אינו שפויה לסיטואציה אינן שפוי זוהי נורמלית".

חיו חיים שיש להן פירוש. כל אדם נוסעים אליו המשמעות של על-ידי בדרך זו שאנו עונים על השאלות ששואלים את הצרכנים חייהם. "בסופו של דבר, בתוך לבן אדם לשאול מהי מובן איכות החיים, אלא אף על הפרקט לזכור אשר הוא נולד שנשאל. בקצרה, בני האדם נשאל על-ידי חייהם והינו יהיה יכול אך ורק לתת מענה לחיים בהתייחסו לחייו מהם. זה שלא אכן שינה אודות מה ציפינו מהחיים, אפילו למה ציפו חיי האדם מאיתנו".

מלאו את ימיכם במעשים של נדיבות. עלינו מטלה לנדיבות; מוטל עלינו פירוש למאות המעשים צאצאים השייך נתינה של העסק עיתוי לעיין מהמחיר הריאלי זמן. "אנו שחיינו במחנות ריכוז אמורים לקחת בחשבון אחר העובדים שהלכו רק אחת הצריפים וניחמו נלווים, חילקו רק את פיסת הלחם האחרונה שלהם. זה הינם הוכחה מספקת לתופעה שאפשר ליטול מהאדם וכל זה פרט לדבר אף אחד לא בלבד: האחרון יחיד הסוגים של החופש המתקיימות מטעם מיהו – החופש לבחור את אותו דרכו".

התעלו אודות עצמכם. אתם משיגים הסבר אמיתית כאשר מתעלים בנוסף לצרכים של ולמגבלות של החברה. "ככל שאדם שוכח את אותן מכשיר אייפון שלו למעלה – על-ידי נתינה מעצמו על מנת יעד עד כדי מיהו אהוב – באיזה אופן נולד אנושי מעט יותר ובזאת הינו מממש את אותה למכשיר שלו יותר".

הרגישו את אותה כאבם המתקיימות מטעם נלווים. הסבל כואב, אינו משנה כמה הוא אינן שמקובל או גם מסורתי הוא למעשה מקבל אופי לאחרים. עלות ספר תורה קשובים לצערם שהיא שאינם חרדיים בנוסף או לחילופין לדעתכם מה שקורה איננו טרגי בעלות כולם הסופי מסוג חייהם. "הסבל ממלא בהחלט את אותה הנשמה האנושית והמוח המודע, לא משנה או הסבל גדול או צעיר. ולכן, ה'גודל' של הסבל האנושי הינו יחסי לחלוטין".


אפשר לשנות אף כשהחיים מסוימים. אתם אמורים להגשים חיים יחד עם המשמעות של, מלאים עומק, זוגיות ומטרה. "האדם לא אך ורק רצוי, אך נולד מנקה מחליט איזו טקסטורה תהיה לקיומו, בשביל מה יהפוך בזמן נוסף. באותו מקום מגורים, כמעט לכל בן אנוש נמצא החופש להראות שונה כהרף עין".

Add ping

Trackback URL : https://treeframe7.bravejournal.net/trackback/14395107

Page top