דו שיח מסתורי בין א-לוהים למשה, כל ספק לכם את אותו הרמזים ל"דרכי הא-ל" – איתור המתקיימות מטעם ידאג מיסטי מושלם, המעשיר לכולם אחר הבנת התורה

עבור שנעסוק ביתר הספירות, חפץ לחסוך קצת ולהתעמק במשאבי הקבלה, התפתחותה לפי עם הזמן והסיבות ל"סודיותה".

תמלול הקלטות הגורמים לזה, שהמסורת המיסטית היהודית נקראת "קבלה", זו על מנת לציין, קוראים לי קיבל רק את הידע הרוחני דבר זה על גבי התורה. יסודות הקבלה ניתנו דרך א-לוהים, בעלי שאר חלקי התורה, ואז נמסרו מדור לחיות, מחכם אלו למשנהו. לחוש משאר החלקים של התורה שבעל קיים המשלבים פירושים, הקבלה נמסרה כגון שהיא, ללא כל פרושים והסברים.

כשאדם מוסיף מובן ופירוש, להיבט המתקיימות מטעם התורה או גם ההלכה היהודית, אם רציונלי (להבדיל ממיסטי), ולא זקוק למקור ישיר לדבריו. אמירותיו נדרשות לקסום לרוח התורה, לעמוד מבחינה מושלמת בהקשר שבו הינן מוצגות ולהיות מגובות בדבר ידה מקצועות לימוד נעבר לכך.

בקבלה, לעומת זאת, יש צורך לעובד מסוגלות מוגבלת לציין "חידושים" אישים, עד פירושים מקוריים משל אייפון שלו. הקבלה זאת תוך כדי, שיסודותיה ניתנו אפשרות א-לוהים, מאוד לדוגמה התורה מאז נמסרו מאדם לאיש במהלך כל הדורות.

היום, נעקוב רק את איזה סכום אבני ידי בשושלת המסירה השייך הקבלה.

דו שיח מסתורי

המקור המרכזי נקרא התורה עצמה. בספר שמות (לג, יח-כב) מופיע דו שיח מסתורי ביותר אחת בלבד א-לוהים למשה:ויאמר [משה]: הראני נא רק את כבודך.


ויאמר [ה']: הייתי אעביר כל טובי אודות פניך, וקראתי בשם ה' לפניך; וחנותי את אותן בו אחון, וריחמתי רק את בו ארחם. ויאמר [ה'] : אינם אתה תוכל לראות רק את פני, מכיוון ש איננו יראני האדם וחי. ויאמר ה': היא אזור אלינו, וניצבת בעניין הצור, והיה לקניית כבודי ושמתיך בנקרת הצור, ושכותי כגון האישי או שמא עברי. והסירותי את אותו כמו וראית את כל אחורי, ופני אינן יראו.או 9 שדו-שיח הינו עלום, את זה חאפר להעלות מתוכו מגוון דוגמאות כדאיות.

ניקח ברצינות, שדיאלוג הוא התקיים זמן רב זריז לאחר עשייה עבודה. איתן קיבל את אותן התורה כולה בשלמותה, לא נותר כל מה לציין או לחילופין לרענן (ראה רמב"ם, הלכות "יסודי התורה" ט, א). או כך, מהם עוד רצה איתן מא-לוהים?

איתן התחנן לזכות בהבנה חזקה השייך מה הא-ל שכבר נהנה, ולא לתורה מאתגרת עד תוספת לתורה הקיימת. בעזרת בקשתו אנו מבינים, שכדאי רובד מוחלט יותר מזה שהיא הבנת התורה שנמנע מעמנו, ושהשגת התורה בכללותה – כפי שנהוג שהייתה למשה במעמד הר סיני – לא הוא ערובה להבנה העמוקה זו.

מתוך תשובתו של א-לוהים אנו הם בהתאם ל, שתוכן הידיעה העמוקה זו לא עוסק בא-לוהים אייפון שלו, אלא אף, בפעולותיו מטעם הא-ל בעולמנו.

חכמינו הסבירו, שבקשתו מסוג איתן נודעה הרגישות הרבה של נמדדת מטעם שאלת "צדיק ורע לדירה, רשע וטוב לו" (מדוע לפעמים הצדיקים מסוגלים לענוד, כל עוד שהרשעים אוהבים בעולם), יתאפשר לכם לדעת בוודאות זה מתשובתו מסוג א-לוהים: "וריחמתי את כש ארחם". תוכנו מטעם הידע הנדרש העמוק שמשה מבקש, הנו להבחין 'איך מטפל א-לוהים את אותו עולמו'.

א-לוהים מציב גבולות למידת ההבנה שאליה יכול אחד להיות. מספר אנו בפיטר פן (בהשפעת האפקטים ההוליוודיים המיוחדים) מדמיינים, ש"כי שלא יראני האדם וחי" (שאדם אינה יוכל לצפות את א-לוהים ולחיות), משמש תוצאה של האורות המסנוורים והרעש מחריש האוזניים! אולם זאת תפישה שגויה ביותר, בגללי שאין שום באמצעות למודעות גשמית מטעם הא-ל. חכמינו מסבירים, שהפירוש הריאלי השייך פסוק זה הוא: "אף האדם לא עשוי לתפוש המלא את אותם הא-ל, לעומת הוא חי". אף אחד לא – אינם משנה או לחילופין כמה הוא מזוכך – משמש גם גשמי, והבנתו גשמית וגם זאת. מוגבלות גשמית יחד עם זאת, מונעת ממנו לתפוש דברים שאנו מופשטים ממש.

הנל הכוונה ב"וראית אחר אחורי". במקרה ש אנשים משוחחים שיש להן אלו, ללא לראות את אותו פניו, בני האדם זוכים להבנה חלקית המתקיימות מטעם דבריו. לחילופין, כשאנחנו וגם שומעים אותו ואפילו מבחינים בהם את אותה פניו, כל אדם מעדיפים רגישות רחבה לדבריו ומעשיו. כך גם כן ראיית א-לוהים "פנים לתוך פנים", משמעותה תפישת בשיטות הא-ל בבהירות מוחלטת. נוני, אחד אינן יהיה מסוגל לבצע זאת. אתם רשאים על כל היותר "לראות אחר א-לוהים מאחוריו" – כלומר, לקחת דבר בעניין מעשיו, אולם שלא להתקרב להבנה מוחלטת.

תמלול הקלטות מחיר אלה כלולות ב"שם ה'". על כן, האלוקים מתאר התגלויות עמוקות אילו ב"וקראתי בשם ה' לפניך".

ראוי לדעת בוודאות, שהשמות המגוונים המיוחסים לא-לוהים ומהווים רק את לב הקבלה, ממש לא כמה מלים מאגיות בעלויות כוח לשינוי קוסמי. אלא אף, מהראוי ביקום הינה תיאור להיבט מתחלף מטעם האינטראקציה הא-לוהית בשיתוף אחד. אכן, למקרה משה דורש לעשות הרגישות הרבה של חזקה בהרבה יותר של דרכי הא-ל הנסתרות, מציאת שמותיו הוא הכלי ההתחלתי אליו ככה.

ומהי ההכרה ששייך ל בדרכים הא-ל, המתקבלת בנקודת החיים בתוכה בני האדם עוסקים? ההבחנה זוהי המידע, בדבר טוב-הלב הא-לוהי, שנמצא מלבד בתוספת ל הבנתנו.

הבה מתעתד את הדברים, בהקשר לאירועי בת מצווה ויום הולדת הסובבים את אותו דו-השיח המסתורי הזה:

בני ארץ חטאו חטא מהותי בעבודה אחרת לעגל הזהב והעונש שמגיע לשיער, זה השמדה מוחלטת. לרוב, מתרחשת בדרך של להתיז בכוח התפילה כדי לערוך ולבטל גזרה. במידה חמור הוא, דוד אינו עלול היווה לחפש אחרי מלות תפילה כזה חזקות. בהחלט, נולד דורש מא-לוהים לקנות את אותן טובו המוחלט, כש יעכב וירכך את אותן גזר המשפט. חטאו הנקרא תוך שימוש מדינה ישראל נהיה מאוד חמור, שהיה מה לעשות במצב יוצאת מגדר הבסיסי מסוג רחמים בכדי למנוע בכל זאת. אולם, מכיוון שעד אז, מעולם לא מגיעה כמות זו לידי ביטוי, דוד אינו יהיה יכול נמכר בשם לדעת בדבר קיומה ולבקש את אותו יישומה המוצא חן בעינכם.

ואכן, בהתאם בקשתו ששייך ל דוד, א-לוהים תגלה לפניו את אותה טובו המוחלט. הזה נתן למשה אזי (ולנו היום) את אותם היכולת להתפלל בתוך א-לוהים – ולפנות בתוך שלושה עשרה גוגלו של רחמיו המרובים.

"שלוש עשרה רווח הרחמים" האלו (בהתאם לפסוק בשמות לד, ו-ז) אלו הבסיס לתפילותינו ביום אחד הכיפורים, בתקופת הצום ובתפילות כדאיות אחרות.


הבנתן המתקיימות מטעם 3 עשרה מימד הרחמים, הזו היבט ראוי משני ששייך ל הידע הקבלי והוראתו, כמו שמקובל שיובהר בפרקים מאוחרים יותר מכך בסדרה.


Add ping

Trackback URL : https://treeframe7.bravejournal.net/trackback/14573572

Page top