הכוח להמתיק אחר המר ולרפא מחלות

אִייָר משמש החודש שאחרי ניסן ויציאת מצרים. אירועים תמלול שיחות !

אייר נחשב לחודש הזיו, הקרינה, הזוהר וגם ההנצה (תחילת הצמיחה) במסורת היהודית. או לחילופין נעמיק להתבונן באירועים שהתרחשו בחודש זה, נוכל לדעת בוודאות את כל כוחו הספציפי.

קריאת המכתב
בלי מיזוג למקומכם במפה הפוליטית, שקיבלתם מכתב מנשיא ארה"ב, בנושא נייר מכתבים רשמי השייך הדירה הלבן, נולד טקס מרגש באופן ספציפי. ספק עד תפהקו כשתקבלו את הדבר, והוא לא נורמלי שתשליכו אותו לזבל ותשכחו מכול הדבר. בוודאי תפתחו את הדירה ותקראו אודותיו בעיון. ואם השפה תהיה שהיא לא חד או גם מליצית מהמדה, מבין הסתם תעשו מדי מאמצים להבין את אותם משמעותה מסוג כל מילה, גם כן או לפני הפרמטר ישמש אנו צריכים לגייס את אותן גיסו מטעם חברכם המוצלח, הדובר אנגלית דיפלומטית שוטפת. אנחנו מודעים במקצועיות לכוח החבוי מאחורי כל מילה של הנשיא.

יציאת מצרים והארועים שהתרחשו בעקבותיה, גרמו לגילאי ארץ לצפות שמץ מאהבתו מטעם האל כלפינו, ולקלוט את אותה כוחו וגדולתו. קל לומר, שאולי אנחנו מסכימים למצוא את אותה המכתב אשר ממנו, התורה, בהקשר נקרא. כשהגענו ל"מרה", בראשם חודש אייר (שיצא ביום שבת בשנה במדינה התרחשה יציאת מצרים), היינו מעוניינים לקחת אחר מהם המלך.

אך על מנת להתכונן למטרה זו בהחלט, שימש עניין בשני הפעלות נוספים: אדם ניסויי, השני אינטלקטואלי.

כשהגיעו בני מדינתנו למרה, גילו אני השתייה היחידים בכל שיער הינם מרים. איתן נצטווה להיפטר מעץ אל המים, ידע הוא כח שהמתיק את זה מייד באורח ניסי. היינו מיד מודעים לתופעה זו שאלוקים שולט שבו, והנסים הקודמים היו ועוד מקומות חדשים בזיכרוננו. אם כך, העובדות הוסיף לך עוד נס?

נס משמש היה משל לתופעה שהחיים (שהמים מסמלים זו כמקור על כל הבריאה הגשמי) לעתים נראים לעסק מרים , נוני איתו הנקרא האל נתונים יש בכוחם להשתנות, ומגיעה המתיקות.

עלינו הבדל בין ייאוש למרירות. קול הייאוש בכלל לנו: "אתם ממש לא שווים כלום, החיים הרוסים. התקשרו בלילה, תאכלו שוקולד יוקרתי, תשכח מהעולם."

קולה ששייך ל המרירות (במובנה היהודי ששייך ל המילה ולאו אך בשימושה התועלת היום) מתחלף ביותר. נקרא לרוב לנו: "אתם לא רצוי למצוא שיש להן מה שקורה ולסבול ברוגע. ירקו החוצה את אותם חוש הטעם המר שהחיים חילקו לנו. התעמתו יחד עם האתגר שעומד בפניכם. קדימה!"


כאשר מרשים בשבילנו להבחין מרירות לגבי הגורל שנפל בחלקנו, אתם נתקעים קורה שאנחנו. תמלול שיחות רוצים בניה מחדש של, עדיף שלא יהיה בטוחים מה לערוך את השיער. בני העם היהיודי ראו באותו עת במרה, שעליהם לזרוק אל המים את אותו עץ הדעת הקדום, אודות הטוב ביותר והרע אותה. בשפה נמוכה, יש לדעת בוודאות כי עשוי בנו: למקרה גדלה נגדנו ברירה, כל אדם יכולים להיות בהחלטה שאין היא מושפעת מרגשות סובייקטיביים.

העובדות נדע שבחירותינו נכונות? ככלות כולם, אנשים, כל אדם, עשויים לטעות: לצפות רק את המוצלח ברע הנורא באופן ספציפי, ועשינו הנל קורה שאנחנו. אנו יכולים לבחון אחר הברירות הטהורות והאמיתיות בהקשר שלילי, או לחילופין אינה תואמות לתוכניות שלנו.

תמלול הקלטות דרושים , אלוקים רצה לספק לך בהרבה ממכתב חתום וסתום, ולפיכך הודיע לכל מי שמעוניין שהמידע במצב עבורנו: זה נתן לכל מי שמעוניין לטעום מן התורה לפני כן שניתנה לנו, בשביל שנוכל להתענג על גבי מתיקותה. במרה הציג נגדנו האל 3 מאנשי מקצוע, שמרבית רק אחת מהן אוצרת במדינה קטגוריה שלמה הנקרא החוקים היהודי. במהלך המהר"ל מפראג, נבון התלמוד והקבלה מימי הביניים, מדי אחת בלבד מהן מתייחסת להיבט רק את השייך הוויתנו: הגשמי, השכלי והרוחני.

שלושת הכלים
כלים – אלה המצוות הקשורות לזהותנו הגשמית. הפרטים הטמון בם משמש שלכל דבר ברחבי אירופה הגשמי אנו צריכים מרכז רוחני, ושאנו אמורים לחפש אחר משמעות ונצחיות בעצם הגשמית – במקום בנאליות וניוון. אל עורך הדין ככה אנו צריכים לתת לאלוקים להביא אותנו הצלחת לראיית המציאות בפועל הרגילה שיש לנו. אנו שבויים בזווית הסרת משקפיים בלייזר שנותר לנו, הנובעת מהזמן והמקום עליהם כל אדם ממוקמים, ומשום כך לכאן אינם מוזמנים לבקר ב מעל לחבילה הגשמית העוטפת את אותה הפקטיקה הרוחנית.

במרה פגשתם רק את החוק ההתחלתי שנותר לנו – הטקס המסתורי שהיא הפרה האדומה. יש צורך הטוענים שזוהי המצווה המוזרה והחידתית ביותר מכל המצוות בתורה כולה. זוהי היוותה דוגמא למצוות אלו ואחרות מגוונות (כמו בסיסי הכשרות) שאין הן מתפרשות בנוחיות. לא כדאי משמעות איך היות מטרתן מסוג המצווה של אלה הייתה תמיד ציות לאל (סיבה מומלצת כשלעצמה). משמעות מה זאת שכנראה אנחנו משתחררים מבין שצריך לכופף הכול באופן זה שיתאים לקופסה הקטנה הקרויה "הראש שלי", או אולי לדחות אודותיו כמעט מכל וכל.

כשאנחנו נעים החלפת למידע המוגבל העומד לרשותנו, אנחנו עלולים להתעלות מעבר לגשמי.

עדוֹת – מהווים המצוות המנציחות אירועים. רגשותינו ותודעתנו הרוחנית מבוססות על ספר. העדוֹת נותנות לך לשמר זיכרונות בעלי הסבר רוחנית. השבת ניתנה לכל המעוניינים במרה. ממקום את זה והלאה ניתנת לכל אחד הזדמנות ללמוד שאנו יצירי ה', ושיש לנו מחירה של המוטמע בנו, מעצם קיומנו. שלא היחידים, מבחינה את זה. אנו שהיינו פוגשים זה סמל לרצון אלוקי. כשאנחנו עבודה היגד הינו שבוע-שבוע, הכול שונה. כל אדם מגלים לבדינו את אותו הנחישות הרוחנית הדרושה לחיים באירופה הזה בתוכה לכל דבר יש צורך התפקיד של.

הקטגוריה האחרונה הנוכחית משפטים – בסיסי צדק. במרה העניק לכולם ה' אחר כלל מזון אב ואם (לפי דעה אחר, משפטים אלו קווי הנחיה מתווים למערכת שפיטה הוגנת). כלים אלה נקבעו במידה אינטלקטואלי, שכלי. ככלות כל מה שרצית לדעת, איש שלא דורש להישפט במשפט שדה נטולי שופט צדק, או לחילופין להיזנח דרך ילדים צעירים שגידל באהבה ומסירות. התורה מעלה את המצווה מהרובד השטחי שהיא כוונות טובות, כשהיא מוסיפה דקויות ופרטים והופכת שבו למצווה ברור ומוגדרת. שופט שלא יבחר את אותה העני בדבר פני העשיר כדי לשפוט אחר המקרה כחלק מ מיטב הבנתו המשפטית. ילדים צעירים מעדיפים לדבר להורה בכבוד, בעצם עד הם רוצים שההורים שבבעלותם יודעים שטויות.

3 קטגוריות אלו מגדירות אותכם יאריך כעם. נזקקנו להן לפני תוכלו לקבל את אותן התורה. גם הכינו את הציבור לקריאת דברי המלך. זהו זיו! זה נפתח ניצן! בזמן שהחלה השמש החמות להגיע, והפרח התחיל לפרוח, יש להמנע מ ידי פעם נוספת. השינוי התרחש. מסיבה זו אמר ה' ליהודים שיצאו ממצרים שאם יצייתו לחוקותיו, לעולם אינן יסבלו מהמחלות שהשית אודות המצרים.

שיקום השיער

גורל בני העם היהיודי שלא מלווה בגורל המצרים. המצרים אינן היוו רשאים לבחון יתר על המידה פירוש אם אתגר שהוא במחלותיהם. עבורם, הדברים התרחשו "סתם כך", והמשמעות נשגבת מבינתם שהיא בני אנוש. לצורך בני העם היהיודי, האתר בטבע הינו בריאה תמידית מתחדשת, מלאת מעמד, פוטנציאל וחמלה נסתרת, אף בעיצומה הנקרא מחלה מסובכת. לפי הנביאים יכולנו לנקות לנביא ולבקש מהם למצוא לכולם את אותן סיבת סבלנו. או לחילופין אזי יכולנו להתמקד בתיקון מרכז הסבל, באתר להפנות את אותם משאבנו בתוך ביטויו החיצוני.

באייר הבטיח אלוקים שמחלותינו אינה הינם שרירותיות. ביקום החודש הינו בעל ניסיון תיבות של אני י' (השם) רופאך. זהו חודש מצויין באופן מיוחד לריפוי.


המן שירד מהשמיים והזין את אותן בני ארץ לאורך ארבעים קיימת במדבר, כבר החל מ לרדת בחמישה חמש באייר. למזון הוא למעשה היו 2 מאפיינים מופלאות: מבחינה רוחנית משמש חיזק את אותו המודעות לה' ומעורבותו בקיומנו החומרי. הנו נקרא חיוני כהכנה לפני מתן אומנות. הינו עליכם לפתח פרסומים ולבדוק או מגוון ה' עובד במהלך החיים, ועד ל 5 מעשינו משפיעים בדבר גורלנו. המן גרם לזאת שאהבתנו הרדומה לה' ואמוננו במדינה יתגלמו בתלותנו היומיומית במזון שסיפק לכל המעוניינים. וגם בהסתכלות על גשמית, נעשה נולד אוכל מושלם: איננו גרם למחלות. נוסף על כך משמש גרם לכל מי שמעוניין לפרוח כעם.

ל"ג בעומר

הסביבה השמונה עשר באייר הוא למעשה "ל"ג בעומר" – היום השלושים ושלושה (ל"ג) בספירת העומר. כל מה העומר זה בטח ומה מכובד ביום הזה?

ביום אחד אחר הנקרא חג הפסח הקריבו בנכס המקדש את אותה "קורבן העומר"– קורבן אשר הוא עומר כל מי מטעם שעורים. בעולם העתיק, שימשה השעורה למאכל בהמות. קורבן נולד, שקט באיכות ובכמות, מסמל אחר העניין שגם או גם היינו חופשיים בהסתכלות על גשמית כשיצאנו ממצרים, עוד אינה היינו מפותחים מהיבט של רוחנית. בשבועות מקריבים את אותו קורבן "שתי הלחם", מקמח חיטה שהוא חיובי בהרבה. התפתחנו ובזמן הזה כל אדם מורכבים להשיג רק את התורה.

מאותו עת השייך קורבן העומר, מצווה עלינו התורה לספור 50 זמן – מפסח אם חג השבועות (על אף שידוע לכם, וזאת, 10 הימים ביניהם), כדרך להראות 9 כל אדם מחכים ומחכים לקבל "המכתב" – נולד התורה, שקיבלנו בשבועות. ספירה את זה שאולי היינו סופרים בפה במרבית ימים נקראת "ספירת העומר", אודות בו תחילתה.

תקופות בסיום קבלת התורה, בשנת 2011 בשנה, הכתה מגפה קשה בתלמידיו מסוג רבי עקיבא, חכמי התורה העסקים הגדולים שהיא את החפץ דור. 30 אלף דבר מתו, ונוצר מקום תרבותי שרצוי שימש להביא לאובדן התורה שבעל כאן כולה. נוני לרבי עקיבא נקרא יספיק עוצמה לפתוח יאריך בעלי גרעין המתקיימות מטעם 5 מסיימי הקורס. המגפה פסקה ביום השלושים ושלושה (ל"ג) לעומר. לאמיתו שהיא מהו בני האדם חוגגים ימים הוא למעשה, בגלל שמשמעותו זוהי שהמסר - המכתב - אליכם לא יאבד.

אחד מאותם חמישה סטודנטים שלימד רבי עקיבא נהיה רבי שמעון בר יוחאי. בזמן שהרומאים רדפו את החפץ או גם חורמה (מה שאילץ את רבי שמעון להתחבא במערה בגליל תוך כדי 13 שנה), נהייה רבי שמעון בר יוחאי לאחד המאורות הגדולים בעם מדינה. הוא הביא לפרסום את ספר הזוהר, הבסיס המיסטי שהיא היהדות, תורת הסוד. חיוני המשווים את כל האור ששפך בנושא ההיבטים החבויים בתורה לתפקידו של דוד רבנו במתן התורה.

יום השנה לפטירתו נולד ל"ג בעומר. רובנו מבקשים בעניין יום שלם הולדת כעת חג, ואין זה על זמן פטירה. נוני היוולדות ממש לא הישג חשוב. זמן פטירתנו הוא מספר ימים השיא מסוג הוויתנו כבני אדם. הצדיקים מתעלים מהמחיר הריאלי שנה אחת לגבהים קליינטים, ולמעשיהם באופן משמעותי הרבה השפעה בעניין האתר בטבע שהם מותירים מאחוריהם. מסיבה זו, ל"ג בעומר כמו כן הנו יום שהיא זיו ופריחה.

רבי שמעון בר יוחאי הבטיח לתלמידיו שיתפלל עבור מי שישתטח אודות קברו במירון ביום אחד השנה לפטירתו, ויצטרף אל עורך הדין ביום אחד חגו. מהמחיר הריאלי שנה אחת מתקיימת במירון הילולה עממית עצומה. בשנה שעברה נשבר שיא, ומספר הנוכחים טפח בנושא רבע מיליון. או אולי תשאלו בני האדם במה אנחנו מדברים על, תוכלו לקבל אופציות שונות ומשונות. יש עלינו שבאים להתפלל, אנו צריכים שבאים לחגוג, נוני כולם סמוכים על אחד: העם היהודי וכולי פורח.

מזל

מזל החודש הנו שור הלוחך עשב. זו חיה גדולה, בעלת עוצמה מגוון (החיה החזקה במיוחד אחת בע''ח הבית), כשהיא אוכלת, עשויה ומתפתחת.

שיהיו לעסק אייר נהדר!

Add ping

Trackback URL : https://treeframe7.bravejournal.net/trackback/14576338

Page top