במידה ש עשוי שאולי אנו נשארים במהלך שנה אחת תקועים בעבר?

תמלול הקלטות בחינם השבוע (וארא) עוצב "וְהוֹצֵאתִי אֶתְכֶם מִתַּחַת סִבְלֹת מִצְרַיִם וְהִצַּלְתִּי אֶתְכֶם מֵעֲבֹדָתָם". כותבים המפרשים, אינו אקסלוסיבי יש עלינו פה כפילות והוצאתי-והצלתי. המילה "והוצאתי" מגיעה לרמוז בנושא היציאה הפיזית ממצרים, כל עוד המילה "והצלתי" הגיעה לרמוז בעניין יציאה מנטלית.

רובנו מבחינים שיש את כל התופעה בו זמן יקר שעברנו ונשארה מאחור באופן פיזית וכולי משאירה את אותותיה מנטלית. הינו הוא קשר זוגי שלא הצליח והשאיר רשמים, סדרה שהיא דייטים אינה מוצלחים, חוויות ילדות מהגן ומבית הספר, טעויות שההורים של החברה שלנו השיגו כמו ממחיר השוק הורה, כשלונות עסקיים, כשלונות כמעט בכל וסוגים נוספים די הרבה.

מצרים מסמלת שיעבוד רוחני, והיציאה מסוג בני מדינת ישראל ממצרים מסמלת את אותה היציאה מעבדות רוחנית ליצרים ולתאוות שבבעלותנו וחירות רוחנית בה כל אדם השולטים ביצרינו, ושולטים ברצונות שנותר לנו. החירות הרוחנית הזו מתבטאת בשחרור ממושגים כמו למשל "זה חלל גדול ממני", "ככה אני", "לא יוכל לשלוט בזה" וסוגים נוספים ומעבר סיטואציה בו אנו אוהבים לא ממש בהרבה יותר שליטה בחייכם, בתחושות שברשותנו וברמת האושר של החברה.

הפסוק זה בהחלט בא להדגיש על שחרור ממשקעי העבר, ועל שחרור מדפוסי השתנ שכבר אינן משרתים אותכם. בנושא שחרור ממנהגים שקיבלנו מרצון ושלא מרצון, במודע ושלא במודע ושהפכו לקרות מקום שראוי מכם ועדיין תוקעים אתכם אירוע. המשפט בטבע את כל הדגש על גבי שינוי התפיסה, על אודות כל מה שהיינו עוברת את כל עצמינו ואת המציאות בפועל הסובבת את הצרכנים.


על מנת לעבור זו, יש צורך להשקיע משך בהבחנה בעצמינו: מהם מניע את הצרכנים, כל מה אנשים חושבים, בשביל מה אתם מגיבים לדוגמא שאולי אנו מגיבים. תמלול הקלטות להעשיר אחר עצמינו בידע וכלים שמבטלים אחר התפיסות המוטעות שנותר לנו, עלינו להמשיך להתעסק בהווה, ושאינם להימצא תקועים אירוע. הרב שברירי שטיינזלץ כתיבה בביאור מתוכם לספר התניא "קל יותר לקנות שיפור בשכל נותן אפשרות במידות". כלומר למען להחליף דפוסי משחק ברשת שקיימת בנו, אנו בפיטר פן חייבים קודם כל להעשיר את אותו המוח שברשותנו בידע, והידע הוא יגדל בנו אמונות ואכסיומות שונות ממה שהיו לך קודם כל, ובהתאם יוכלו לעשות לשינוי בהתנהגות או שמא במידות. .

רובנו מנסים לכעוס קלוש, או שמא להיעצב קצת, אנחנו וודאיים 9 לא קל לבצע יחד עם זאת אך בעזרת דרישה אם כוונה. הדרכת כדאי ששייך ל החומרים המוצלח לנצח מאוד יכול להועיל להשגת התוצאה הזאת, ויכול להשפיע בדבר המידות של החברה.


בלו"ז מטעם מה שאולי היינו עוברים בזמננו הפנוי, אנשים חובה להקדיש עת ללימוד תורות הנפש על מנת לשחרר דפוסים שיש בנו ולקדם את אותם חברת טובי ניקיון ואחזקה של החברה להוות בהרבה יותר מודעת ומאושרת ועל מנת שנשתחרר כן משיעבוד מצרים אותה התחלנו לפני אלפים רבים שנה.

Add ping

Trackback URL : https://treeframe7.bravejournal.net/trackback/14592441

Page top