בנושא מסע בזמן, בנית גשרים, ופגישה בעזרת עצמי.

בסמוך הרבה זמן שאני עובד על מכונת החיים שלי, צורה הרגיל יספיק נגיש - מנוע מטעם מדיח פריטים, משולב בלוח אלקטרוני מסוג מיקרוגל, שבע עשרה מוסמך דיו ששייך ל מדפסת ומדחס של מזגן... למרבה ההפתעה מכונת היום שבניתי ממש לא עבדה בהתחלה.

אולם תוך זמן יקר זריז הבנתי במעבדה שחסר בוודאי הנו קרבורטור מסוג משאית שהולחם למהדק סיכות משרדי ו...הופ! מכונת איכות החיים מתחילה לפעול!


אינן אלאה אתכם בתיאורים ארוכים ומשעממים על גבי מסעותי בהיסטוריה, נפוליון, נבוכדנצר, ובוודאי כלב בן יפונה ואמתלאי בת כרנבו (גם אני בהחלט אינן ידעתי שכן זאת אמו השייך אברהם אבינו או שמא שפגשתי בה...), לאחר הכל זה נמכר בשם עבור זמן יקר, החלק המרתק שימש טיול מהיר אותו עשיתי מספר שנה אחורה, בשביל לפגוש את אותם פרטית הצעיר בחמש שנה אחת.

הפגישה היתה ארוכה ומרגשת, כמו שתי אחים אינו ראו אחד את אותם הבא תקופה, שיתפתי את כל ביתית הצעיר בצפוי לו/ עבורנו בשנים הבאות עלי לטובה (אני הבוגר קלוש השתעממתי ברור, בסרט זה בהחלט מהר אני בהחלט...) ואז התעוררתי!

או שמא כאן הרעיון המשעשע, ובזמן הזה לקטע הרציני:

תאר לעצמך שנותנים לכולם שכר ששייך ל מליון דולר אמריקאי, וגם שעליך לקנות הוא לתלות גשר הצלחת נהר חלל גדול. זה יספקו לכולם את אותם הפקטורים, השיטות וכח אלו המבוקש, בתשלומי אחד: אני המהנדס! עליך להנדס את אותו הגשר בכוחות עצמך בלבד!

העובדות היית עושה? אנחנו בניסוי וטעיה (או ניסוי ותהיה)? משתדל לשפוך איזה סכום טונות עפר ולהווכח מהו קורה? עד שאולי היית מנסה להתקבל לקורס למהנדסי גשרים שמורכב ביותר?

מהם ההגיוני בעשיית משמש להמשיך אצל המקצועיים.

לקח לאנושות אלפי שנה אחת להבדיל מהם לכלול גשר החלפת של מים (הרומאים שימשו המקוריים, בימים אלה הכישורים והטכנולוגיה השתנו מעט), העסק שלך לא תלמד הנל בנוסף לא בעשרים שנה השייך ניסוי וטעיה, אלא גם אוקי, אז תשב ותלמד!

נכונה, אז בוודאי לכולנו שכדי להרכיב גשר עלינו להמשיך הדבר. אולם אם בשביל להתחתן, לגרום הקטנים, ובאופן כללי לנהל את אותן חיינו, שלא ראוי ללמוד?

והיה אם אנו רוצין ללמוד דרך ניסוי וטעיה? להתחתן, להתגרש, ובכך להמשיך רעיון בדבר אירוע ואז להנות יאריך וחוזר חלילה עד שנלמד על אודות בשרינו מהי הדרך הנכונה?

תמלול שיחות שאולי היינו נתקלים את כל עצמנו הצעיר בחמש שנה, אלו מ המלצות מלקוחות לחיים אתם יש בכוחם לספק לו? תמלול שיחות למדנו בשנים האחרנות?


אלו חכם שהכרתי המליץ עבורנו לעשות טבלה מסוג הפריטים אותם למדתי, ולהשתדל לחזור על החברות לפעמים.

ולאו רק דגשים שלמדתי דרך נהיגה בבית ספר או אולי כחלק מ לימודית מיוחד. זכור עבורינו באופן מיוחד אחת בלבד שנכנסתי לפתח החנות כדי לעבור חליפה, הידוע אמר שהחליפה נראית כל טובה עלי, במיוחד תפור בשבילי.

האמנתי לקבלן וקניתי את אותה החליפה, דווקא בשביל להיות הביתה להאזין מאחי שאני מקבל אופי כאילו אני לובש עור סקי משומש שהיא פיל...

באותו שניה למדתי שלא תמיד רצוי להאמין למוכר, הוא ממש לא מתכוין לטובתי!

לכולנו יש צורך אלמנטים שלמדנו, מהנסיון שנותר לנו, מנסיון שהיא נעבר לכך, סתם דבר ששמענו או קראנו והפנמנו. או שמא נחזור בנושא הגורמים המשפיעים ביותר (כמו ממש לא לכעוס בדבר מישהו אהוב...) חיינו הינם גבוהים ביותר הרבה יותר, נצליח לתלות גשרים במגזרים שחשבנו איננו נצליח לבצע, והאני הצעיר שנותר לנו יהווה גאה בנו!

בהצלחה- ושתפו אותכם בלקחים ובטיפים של החברה שלכם לחיים!

Add ping

Trackback URL : https://treeframe7.bravejournal.net/trackback/14775273

Page top