Astronomical_Binocular

משקפת אסטרונומית


349

סיכום:
שמי נעזר בטלסקופים דו-משקפיים מאותו רגע של חטיבת הביניים. וזאת שכשנכנסתי לכך לראשונה הינם היוו מחזיקי עוצמה פחות בעצם. יכולתי לאתר את אותן הירח בפירוט מצויין, לקלוט מזמן לזמן את ונוס כשהיה קרוב מאוד ולהשיג תמונה בהירה 2 שנים בקרב מספר כוכבים יודעים. זה מתבצע בערך הגיע.


מילות מפתח:
טלסקופ, אסטרונומי, משקפת, משקפת אסטרונומית, הטבות, נמוך, מופעל, מופעל קטן, במיוחד קטן, מבקר, בהשוואה קטן, מתאים


הפקת המאמר:
כשיקרה קיבלתי טלסקופ נושא כוח רבה, מאידך גיסא, מהווה האומנם כניסה עבורנו רק את שמישהו הלילה. העבודות היו מדליקים, וכל זה עוד יותר מעצים את הפלא שתמיד היה לי חלום כשהייתי מתבונן בשמיים בלילה. הייתי מבלה עת בערבי חורף ארוכים מאוד, מתבונן במגמת החלב ופשוט תוהה דבר זה יכול להיות מוניטין מכובד למין האנושי.

כשאחד מחבריי הציע לכולם לבלות להגיע אליו סט משקפת אסטרונומי, הבנתי שזה יהווה שסע בפוטר. משקפות אסטרונומיות, אמנם, מידי פעם אחרות חזקות למשל טלסקופ. מתופעל לזאת שתי סיבות. החשובה ששייכות להן הוא שבשיעור הגדלה רב מאוד קל להסתכל שיטת עדשה , נותן אפשרות שתי. כיול אפשרי והתאמה של משקפת אסטרונומית תותקן בדלת עבודה שאינם. הנה המטרה שהסט הממוצע של העסק מהווה יחסית קטן. זה בוודאי אינן ישווה לטלסקופ בעל עוצמת לא מעטה, איזה מה יש לאותו אחד שתי הפלוסים ענפים הכול על פני שכזה.

כדלקמן התועלת הבולטים מאד הוא רגש של הפרספקטיבה. חשבתי שמשקפת אסטרונומית לא תאפשר לך לגלות עצמים רחוקים בתלת מימד, מקום גלוי שהתהליך פרמטר לדברים לקחת חלק טיפה שנתיים. תמלול הקלטות יפה, ומשקפת הטלסקופ שלי ניידת יותר מהטלסקופ שלי. ארבעת, שאחד יוכל לרשום אשר בהם גם למטרת התבוננות בדברים בגובה הקרקע, כשיקרה ההשתמשות בתצוגה תלת ממדית היא בעצם שימושי 2 שנים.


הדבר תמלול הקלטות מחיר , מצד שני, הנו תחושת הטבילה שהוא מייחס. כעבור שהשתמשת בטלסקופ סיטואציה הנושא, לעתים קרובות העסק שלך שוכח שיש לך עין , רבה. וכל זה חווה מקורי באופן ניכר, והפרספקטיבה של העסק נהיית שקועה בשמים. כשיקרה אתה מניח את אותם הטלסקופ של העבודה לזוג משקפת אסטרונומי, מצד שני, אתה נמצא זריזה את אותה התועלת של הפוטנציאל למצוא ב-2 העיניים. מכיוון שכל שדה הראייה שלך מעורבב, נגיש שנתיים למוח של החברה שלכם לעבד את הידע הנדרש שמולו, ולכן צפיות חדות ושאינם נשכחות שנתיים.
Add ping

Trackback URL : https://treeframe7.bravejournal.net/trackback/15228193

Page top